Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định Luật thuế TNCN

Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 26/2012/QH13

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Xem & Download: Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định Luật thuế TNCN

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và Luật 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội  01/01/2009 Được hướng dẫn
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13 01/07/2013 Được hướng dẫn
3 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Hướng dẫn
4 Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2009 Hết hiệu lực
5 Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2011 Hết hiệu lực một phần

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.