Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Phạm vi áp dụng:

Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 15/11/2012 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc hội 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 78/2000/NĐ-CP về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
5 Quyết định 03/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu 09/01/2009 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.