Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn luật thuế BVMT

Nghị định 69/2012/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 15/11/2012

Xem & Download: Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn luật thuế BVMT

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 01/01/2012 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Công văn 11897/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông 06/09/2013 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.