Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 01/11/2015

Xem & Download: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 01/07/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 15/01/2016 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 về thông báo mẫu con dấu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 02/11/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.