Nghị định 87/2010/NĐ-CP về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/08/2010 về thu tiền sử dụng đất

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

Xem & Download: Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 25/03/2015 Hướng dẫn
2 Thông tư 01/2014/TT-BKHCN hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 18/02/2014 Hướng dẫn
3 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/08/2011 Hướng dẫn
4 Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 06/12/2010 Hướng dẫn
5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 01/01/2006 Được hướng dẫn
6 Nghị định 149/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/01/2006 Bị thay thế
7 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 Hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.