• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Tiện ích & Hỗ trợ

Chia sẻ các bài viết về Tiện ích và hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft, giúp bạn tiếp cận, sử dụng phần mềm kế toán dễ dàng hơn

Hướng dẫn kết nối máy chủ – máy trạm phần mềm kế toán 3TSoft

Hướng dẫn kết nối máy chủ - máy trạm phần mềm kế toán 3TSoft
Giải pháp để nhiều người có thể xử lý dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft cùng một lúc trên các máy tính khác nhau, tính năng này được gọi là kết nối máy chủ - máy trạm...

Sửa lỗi yêu cầu gộp mã trong hệ thống danh mục phần mềm kế toán 3TSoft

Khi tùy chỉnh thêm/sửa/xóa Danh mục tài khoản, tôi nhận được thông báo “Đã có phát sinh với mã này. Không thể xóa được, Sử dụng chức năng gộp mã (F6) trước khi xóa” Cách xử lý trường hợp này như thế nào?...

Khắc phục và xử lý khi xảy ra lỗi cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft

Khắc phục và xử lý khi xảy ra lỗi cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft
Hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi khi cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft, người sử dụng có thể tự thao tác với bài viết sau đây...

File Excel mẫu gắn dữ liệu vào phần mềm kế toán 3Tsoft

File Excel mẫu gắn dữ liệu vào phần mềm kế toán 3Tsoft
Tính năng gắn dữ liệu từ Excel giúp người sử dụng chuyển toàn bộ dữ liệu đã có sẵn tại file Excel vào phần mềm kế toán 3TSoft...