Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày hiệu lực: 01/05/2015

Xem & Download: Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội).

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Quyết định 528/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 01/05/2015 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.