Quyết định 247/QĐ-TCT xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định 247/QĐ-TCT ngày 12/03/2012 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

Ngày hiệu lực: 12/03/2012

Xem & Download: Quyết định 247/QĐ-TCT xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính

Phạm vi điều chỉnh: Hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
10/2015/TT-BTC Thông tư 10/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Bộ Tài chính ban hành 15/03/2015 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.