Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2006 ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày hiệu lực: 23/10/2006

Xem hoặc DownloadQuyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán

Nội dung:

Ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung gồm 5 phần:

– Quy định chung
– Hệ thống tài khoản kế toán
– Hệ thống báo cáo tài chính
– Chế độ chứng từ kế toán
– Chế độ sổ kế toán.

Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng…
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2007 theo chế độ kế toán này.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 01/01/2012 Sửa đổi, bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.