Quyết định 54/2014/QĐ-TTg miễn thuế nhập khẩu với linh kiện thiết bị y tế

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2014 miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Ngày hiệu lực: 15/11/2014

Xem & Download: Quyết định 54/2014/QĐ-TTg miễn thuế nhập khẩu với linh kiện thiết bị y tế

Phạm vi điều chỉnh: Hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
10/2015/TT-BTC Thông tư 10/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Bộ Tài chính ban hành 15/03/2015 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.