Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ Tổng cục Hải quan

Quyết định 682/QĐ-TCHQ ban hành 12/03/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ- Quản trị

Ngày hiệu lực: 12/03/2015

Xem & Download: Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ Tổng cục Hải quan

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.