• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Chuẩn mực 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính ngân hàng

Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của...

Lập báo cáo tài chính nhanh theo yêu cầu của quý khách

Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ chứng từ, hóa đơn và sổ sách của đơn vị để có thể thiết lập báo cáo tài chính nhanh chóng, đúng Chế độ kế...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft