Thông tư 05/2016/TT-BTC về nhập khẩu hàng hóa môi trường APEC

Thông tư 05/2016/TT-BTC ban hành ngày 13/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày hiệu lực: 27/02/2016

Xem & Download: Thông tư 05/2016/TT-BTC về nhập khẩu hàng hóa môi trường APEC

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2016 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.