Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư 06/2016/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.


Xem & Download: Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Phụ lục 6

Phụ lục 7

Phụ lục 8


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn chi Tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.