Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Thông tư 09/2016/TT-BTC ban hành ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Ngày hiệu lực: 05/03/2016

Xem & Download: Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Phụ lục – biểu mẫu: Thông tư 09/2016/TT-BTC

Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

b) Thông tư 09/2016/TT-BTC không quy định đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư. Các dự án này thực hiện lập báo cáo quyết toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do bộ tài chính ban hành 01/04/2011 Bị thay thế Tải biểu mẫu
2 Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 16/02/2014 Bị thay thế Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.