Thông tư 100/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2711

Thông tư 100/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban ngày 20/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày hiệu lực: 20/06/2012

Xem & Download: Thông tư 100/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2711

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 37/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 02/03/2012 Hết hiệu lực
2 Thông tư 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 01/01/2013 Thay thế
3 Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế 01/01/2014 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.