Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/01/2014 hướng dẫ xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày hiệu lực: 02/03/2014

Xem & Download: Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫ xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hoá đơn.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 09/11/2013 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.