Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/07/2015 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày hiệu lực: 10/09/2015

Xem & Download: Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

Phạm vi điều chỉnh:  

  1. Thông tư 110/2015/TT-BTC này hướng dẫn về:

a) Thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bằng phương thức giao dịch điện tử bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

b) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử bao gồm: tra cứu thông tin của người nộp thuế, gửi các thông báo của cơ quan thuế đối với người nộp thuế.

c) Tiêu chí lựa chọn, thủ tục, trình tự ký thỏa thuận với tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

  1. Thông tư này không điều chỉnh việc thực hiện giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.