Thông tư 111/2012/TT-BTC ĐM hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế

Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2012 danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ngày hiệu lực: 18/08/2012

Xem & Download: Thông tư 111/2012/TT-BTC định mức hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế quan

Phạm vi điều chỉnh:

Mời bạn tải Thông tư 111/2012/TT-BTC để xem rõ phạm vi điều chỉnh

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 07/08/2014 Sửa đổi
1 Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 13/11/2009 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.