Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà đầu tư VN ra nước ngoài

Thông tư 11/2010/TT-BTC ban hành ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt nam đầu tư ra nước ngoài

Ngày hiệu lực: 05/03/2010

Xem & Download: Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà đầu tư VN ra nước ngoài

Phạm vi điều chỉnh:

  1. Thông tư 11/2010/TT-BTC quy định về nghĩa vụ thuế đối với các nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và tại Điều 2 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và Nghị định số 121/2007/NĐ-CP.
  2. Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có liên quan về đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam có quy định về thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì nghĩa vụ thuế thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 104/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 26/08/2011 Sửa đổi
2 Nghị định 78/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 31/08/2006 Được hướng dẫn
3 Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 25/08/2007 Được hướng dẫn
4 Thông tư 97/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 08/11/2002 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.