Thông tư 119/2012/TT-BTC biểu mẫu thuế XNK ưu đãi

Thông tư 119/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 119/2012/TT-BTC biểu mẫu thuế XNK ưu đãi

Phạm vi điều chỉnh:

Mời bạn tải Thông tư 119/2012/TT-BTC để xem rõ phạm vi điều chỉnh

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 01/01/2012 Sửa đổi
2 Thông tư 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 01/01/2013 Thay thế
3 Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế 01/01/2014 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.