Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên năm 2016

Thông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Xem & Download: Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 25/03/2015 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.