Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 124/2011/TT-BTC ban hành ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày hiệu lực: 15/10/2011

Xem & Download: Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 01/04/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/09/2011 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 68/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 10/06/2010 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.