Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải Quan

Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/09/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hiệu lực: 01/11/2013

Xem & Download: Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải Quan

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 20/01/2011 Hết hiệu lực
2 Thông tư 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 17/06/2010 Hết hiệu lực
3 Thông tư 106/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp 29/12/2005 Hết hiệu lực
4 Thông tư 128/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nôp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu 10/10/2010 Hết hiệu lực
5 Thông tư 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch 15/02/2012 Hết hiệu lực
6 Thông tư 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 27/05/2010 Hết hiệu lực một phần
7 Thông tư 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 01/01/2013 Hết hiệu lực một phần
8 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 29/01/2011 Hết hiệu lực một phần
9 Thông tư 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí 05/04/2009 Hết hiệu lực một phần
10 Thông tư 155/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 01/01/2012 Hết hiệu lực một phần
 11 Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 01/10/2014 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.