Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế TNCN

Thông tư 128/2014/TT-BTC ban hành ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Ngày hiệu lực: 20/10/2014

Xem & Download:  Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế TNCN

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội 01/07/2013 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.