Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN và GTGT

Thông tư 141/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13

Ngày hiệu lực: 01/07/2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

Xem & Download: Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN và thuế GTGT

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  13/08/2013 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.