Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

Thông tư 152/2011/TT-BTC  ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 67/2011/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Quyết định 02/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 03/12/2011 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Thuế bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 57/2010/QH12 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
6 Thông tư số 63/2001/TT-BTC bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
7 Thông tư 70/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu 01/01/2003 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.