Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế SD đất phi nông nghiệp

Nghị định 153/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế SD đất phi nông nghiệp

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội, số 48/2010/QH12 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.