Thông tư 159/2012/TT-BTC HD thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 159/2012/TT-BTC  ban hành ngày 28/09/2012 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 15/11/2012

Xem & Download: Thông tư 159/2012/TT-BTC HD thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Công văn 11897/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông 06/09/2013 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.