Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thuế

Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Ngày hiệu lực: 25/03/2013

Xem & Download: Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thuế

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Công văn 2288/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC 17/07/2013  Hướng dẫn
2 Công văn 2652/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất theo Thông tư 16/2013/TT-BTC 14/08/2013  Hướng dẫn
3 Công văn 3576/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính  28/10/2013  Hướng dẫn
4 Công văn 908/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định phạt chậm nộp theo Thông tư 16/2013/TT-BTC 19/03/2014  Hướng dẫn
5 Công văn 906/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất 19/03/2014  Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.