Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa thuế nhập khẩu nhóm 27.07, 29.02, 39.02

Thông tư 16/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/03/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày hiệu lực: 27/02/2016

Xem & Download: Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa thuế nhập khẩu nhóm 27.07, 29.02, 39.02

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2016 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.