Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế

Thông tư 179/2013/TT-BTC ban hành ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007

Ngày hiệu lực: 17/01/2014

Xem & Download: Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Công văn 4939/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư 179/2013/TT-BTC 10/11/2014 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 34/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 26/04/2010 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.