Thông tư 180/2010/TT-BTC giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2010 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Xem & Download: Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Phạm vi điều chỉnh:

1. Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về:

– Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối với trường hợp đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp); Giao dịch điện tử trong khai thuế; Giao dịch điện tử trong nộp thuế.

– Thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

2. Thông tư 180/2010/TT-BTC không điều chỉnh giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hoá ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 01/06/2013 Sửa đổi
2 Nghị định 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 14/03/2007 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.