Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh

Thông tư 184/2015/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về:

a) Kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan hải quan (sau đây gọi chung là thu nộp tiền thuế); kê khai thu nộp tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác của cơ quan quản lư kết nối qua một cửa quốc gia (sau đây gọi chung là “thu nộp tiền phí)

b) Bảo lãnh tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử (sau đây gọi là bảo lănh tiền thuế điện tử)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành 10/08/2011 Bị sửa đổi bổ sung
2 Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành 28/01/2009 Hướng dẫn
3 Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/10/2014 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.