Thông tư 186/2013/TT-BTC thực hiện xử phạt Quản lý phí, lệ phí

Thông tư 186/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

Ngày hiệu lực: 20/01/2014

Xem & Download: Thông tư 186/2013/TT-BTC thực hiện xử phạt Quản lý phí, lệ phí

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí đối với các nội dung về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phí, lệ phí.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 06/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí 27/02/2004 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.