Thông tư 195/2015/TT-BTC về Luật thuế TTDB và Luật thuế TTDB sửa đổi

Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2015 hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Thông tư 195/2015/TT-BTC về Luật thuế TTDB và Luật thuế TTDB sửa đổi

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 25/03/2015 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.