Thông tư 202/2012/TT-BTC quản lý đăng ký hành nghề kiểm toán

Thông tư 202/2012/TT-BTC ban hành ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

Ngày hiệu lực: 01/03/2013

Xem & Download: Thông tư 202/2012/TT-BTC quản lý đăng ký hành nghề kiểm toán

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57 Luật kế toán.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập 30/07/2004 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.