Thông tư 203/2012/TT-BTC cấp chứng nhận kinh doanh kiểm toán

Thông tư 203/2012/TT-BTC ban hành ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Xem & Download: Thông tư 203/2012/TT-BTC cấp chứng nhận kinh doanh kiểm toán

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 203/2012/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ KT đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Thông tư 203/2012/TT-BTC hiện chưa có văn bản liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.