Thông tư 204/2015/TT-BTC về quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 21/12/2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Ngày hiệu lực: 04/02/2016

Xem & Download: Thông tư 204/2015/TT-BTC về quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 204/2015/TT-BTC này quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp để đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế, gồm: Đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra; thanh tra thuế; tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế khác trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, bao gồm:

  1. Thu thập, xử lý, quản lý sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan về người nộp thuế.
  2. Ban hành bộ tiêu chí quản lý và tổ chức đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong từng thời kỳ.
  3. Việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế tương ứng với mức độ rủi ro của người nộp thuế.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 15/09/2013 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.