Thông tư 205/2013/TT-BTC hướng dẫn tránh đánh thuế môn bài

Thông tư 205/2013/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Ngày hiệu lực: 06/02/2014

Xem & Download: Thông tư 205/2013/TT-BTC hướng dẫn tránh đánh thuế môn bài

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam 01/04/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.