Thông tư 218/2015/TT-BTC quy định quản lý thuế tại chợ biên giới

Thông tư 218/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 31/12/2015 về chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.

Ngày hiệu lực: 14/02/2016

Xem & Download: Thông tư 218/2015/TT-BTC quy định quản lý thuế tại chợ biên giới

Phạm vi điều chỉnh:  Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn về chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành 01/01/2016 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.