Thông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định 15

Thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 14/02/2010

Xem hoặc DownloadThông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định 15

Phạm vi áp dụng:

Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 25/04/2006 Bị sửa đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.