Thông tư 25/2016/TT-BTC về thuế nhập khẩu diamoni phosphat

Thông tư 25/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/02/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày hiệu lực: 03/04/2016

Xem & Download: Thông tư 25/2016/TT-BTC về mức thuế nhập khẩu diamoni phosphat

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2016 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.