Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kế toán

Thông tư 271/2016/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

 Số hiệu 271/2016/TT-BTC  Loại văn bản Thông tư
 Ngày ban hành 14/11/2016  Nơi ban hành Bộ tài chính
 Ngày hiệu lực 01/01/2017  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kế toán
 Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.