Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Thông tư 292/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 Số hiệu 292/2016/TT-BTC  Loại văn bản Thông tư
 Ngày ban hành 15/11/2016  Nơi ban hành Bộ tài chính
 Ngày hiệu lực 01/01/2017  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kế toán viên
 Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại Luật Kế toán.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.