Thông tư 296/2016/TT-BTC cấp, quản lý giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tư 296/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 Số hiệu 296/2016/TT-BTC  Loại văn bản Thông tư
 Ngày ban hành 15/11/2016  Nơi ban hành Bộ tài chính
 Ngày hiệu lực 01/01/2017  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Thông tư 296/2016/TT-BTC cấp, quản lý giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán
 Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 296/2016/TT-BTC quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.