Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư 297/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

 Số hiệu 297/2016/TT-BTC  Loại văn bản Thông tư
 Ngày ban hành 15/11/2016  Nơi ban hành Bộ tài chính
 Ngày hiệu lực 01/01/2017  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán
 Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.