Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 23/02/2016

Ngày hiệu lực: 08/04/2016

Xem & Download: Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 25/03/2015 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.