Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi về Lệ phí trước bạ

Thông tư 34/2013/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày hiệu lực: 01/04/2013

Xem & Download: Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi về Lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ 15/10/2011 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Thông tư 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 01/12/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.