Thông tư 35/2013/TT-BTC bổ sung thông tư 180 về giao dịch điện tử

Thông tư 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2010/tt-btc ngày 10 tháng 11 năm 2010 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày hiệu lực: 01/06/2013

Xem & Download: Thông tư 35/2013/TT-BTC bổ sung thông tư 180 về giao dịch điện tử

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1  Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 01/01/2011  Bị sửa đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.